EESMÄRGID

Loodushoid vajab koostööplatvormi, mis ühendaks looduse ja inimese. Värskeim teadus, maaomanike kaasamine ning lisainvesteeringud – nende abil soovime kaasa aidata mitmekesisuse hoidmisele ja kasvatamisele.

Visioon

Oleme piirkonna tasakaalukaim koostööle suunatud loodushoiu organisatsioon, mis viib kokku looduse ja inimese.

Näeme loodushoius seni kasutamata lahendusi ja tahame aidata kaasa nende elluviimisele.

Looduse ja inimeste hüvanguks on vaja, et kõik paneksid õla alla. Igaühe loodushoid saab alguse meie isiklikest tegudest. Isegi kui see on ebamugav ja nõuab mõne meie harjumuse muutmist. Ühiskonnas tervikuna sõltub palju maaomanike suhtumisest. Meie töötame selle nimel, et:

  • muuta rangelt kaitstud alad kogukondade poolt hoitud ja toetatud piirkondadeks
  • arendada eramaal vabatahtlikke loodushoiu alasid ja sealseid ökosüsteeme
  • muuta inimeste suhtumist loodusesse, et seda ei võetaks kui tarbitavat turismiobjekti. Tahame tõsta informeeritust ja pühendumist, mis on aluseks teadlikule tegevusele
  • liikuda heitlikust ja asjatundmatust ülereageerimisest keskkonnateemadel plaanipärase ja järjepideva töö poole mitmekesisuse nimel
  • muuta seni ekspertide pärusmaaks olev loodushoid ühiskonnaliikmete ja maaomanike koostöös toimuvaks tegevuseks

EESMÄRK

Elurikkuse hoidmine

Pühendume järjepidevale ja põhjalikule tööle bioloogilise mitmekesisuse hoidmiseks ja tekitamiseks (sh alade metsikustamise tegevused). Anname võimaluse vabatahtlikule loodushoiule pühendunud maaomanikele ning keskkonna- ja sotsiaalsete eesmärkidega ettevõtetele. Praegu on Eesti maa-alast kaitse all peaaegu 30%. Meie arvates on praegusest hektaripõhisest lähenemisest looduskaitses olulisem, et meri ja maa oleksid mitmekesised ja liigirikkad.

Eraalgatuslik ja vabatahtlik looduse hoidmine

Vabatahtlik loodushoiu alade nagu vääriselupaigad toetamine, pesapaikadele vaderiks olemine või KAH alade toetamine leiab maailmas üha enam tee ettevõtete südamesse. Viime kokku maaomanikud ja ettevõtted, kes soovivad anda loodusele tagasi. Kui meie väärtused kattuvad, palun võta ühendust.

Kontakt Anna edasi

Seotud projektid

EESMÄRK

Teadus, mitte dogma

Maailmas, kus elab 8 miljardit inimest, pole võimalik loodust ja inimest lahutada. Inimkond mõjutab loodust mistahes ajal ja kohas. Sestap tutvustame Eestis uuendava, taastava ja lepitusökoloogia põhimõtteid ja kutsume ellu algatusi, mis neid arvesse võtavad. Teadlastega koostöös leiame lahendused.

Toeta Teadusfondi

Vaid koos tänapäevase teadusega, mis analüüsib inimeste ja looduse kooseksisteerimise võimalusi, jõuame lahendusteni.

Teadusfond

Seotud projektid

EESMÄRK

1% Eesti SKTst loodushoidu

Aastal 2021 panustati Eesti keskkonnakaitse kogukulust (600 miljonit eurot) bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitsmisele ainult 45,6 miljonit eurot. Loodushoiu jaoks on äärmiselt oluline leida rahalisi ressursse ökosüsteemi teenuste tagamiseks ilma rohepesuta. Bioloogilise mitmekesisuse tegevuste rahastamine ei tähenda näiteks igale mesilale hinnasildi panemist, vaid see tähendaks maaomaniku tegevuse toetamist mesilaste elu edendamiseks. Püüame tuua loodushoidu rohkem erarahastust.

Ökoloogilise jalajälje leevendamine

Energiatarbimise vähendamise kavadega ettevõtetele pakub Fond koostöös maaomanikega süsinikuneutraalsuseni jõudmiseks süsiniku korvamise projektide võimalust. Nii aitame koos suurendada loodushoiu rahastatust.

Rohedoonor Kontakt

Seotud projektid

EESMÄRK

Taasliites loodust ja inimest

Meie eesmärk on turgutada eraalgatusliku loodushoiu tegevusi. Tahame seda teha partnerluses ja sõbralikus õhkkonnas, koostöös keskkonnaeesmärkidega ettevõtete ja organisatsioonidega, kes soovivad aidata luua silda ühiskonna ja looduse kooseksisteerimise vahel. Teeme koostööd ka eraisikutega, kes on motiveeritud loodust hoidma, sõltumatult nende elu- ja asukohast, kultuuriruumist või isiklikust maailmavaatest. Viimase kümne aasta jooksul on organisatsioonid alates ÜROst kuni Uruguay maaomanikeni otsinud viise, kuidas samaaegselt saavutada erinevaid maakasutuse eesmärke, kuidas tagada ühtaegu nii varustatus toiduga kui ka mitte aidata kaasa kliima soojenemisele. Neile, kes koostööd otsivad, on lahendused olemas.

Rohetalgud meeskondade või koostööpartneritega

Pakume ettevõtetele võimalust veeta aega looduses, meeskonnatöökoolituse osana või lihtsalt vahva viisina uusi oskusi omandades - pesakastide paigaldamine, istutamine, mesilaste või lepatriinude majakesed. Soovi korral võta palun ühendust.

Hoiame koos Kontaktid

Seotud projektid

Close modal

Logi sisse

või

Kontot veel ei ole?

Loo tasuta konto kohe