MEIE INIMESED

Rohelise veregrupiga, koostööle suuna ning lahendusi otsivad inimesed on meie inimeste ühine joon.

MEIE MEESKOND

KAASTEELISED

NÕUKOGU

MEESKOND

Meie meeskond hoiab end kursis loodushoiu üleilmsete arengute ja parimate praktikatega. Soovime kokku viia sarnaste keskkonnasõbralike vaadetega maaomanikud ja ettevõtted, et aidata kaasa vabatahtliku loodushoiu arengule Eestis. Soovime erinevaid huvisid mõista, pakkuda kompromisse ning aidata kaasa ühiskondlikule leppimisele.

Pille Ligi

Juhatuse liige

Pille tegeleb maaomanike vabatahtliku loodushoiu teemadega nii varasemalt kui Fondis. Viib kokku ESG eesmärkidega ettevõtteid maaomanikega, kellega koos loodushoiu tegevusi teha. Võta ühendust: pille.ligi@loodushoiufond.ee või +372 518 0641

Ain Näkk

Loodushoiu teemajuht

Ain on loodushoiu ja metsanduse teemajuht, kes aitab viia kokku ettevõtteid ja maaomanikke, et teha koos loodushoiutöid. Võta ühendust: ain@loodushoiufond.ee või ‪+372 5883 5055

Ants Varblane

Erametsa hoidja

Ants on olnud metsanduses tegev alates 1970. aastast. Alates 1993. aastast on Ants arendanud vabatahtliku loodushoiu põhimõtteid. Arendanud ja ellu viinud innovatiivset ja sotsiaalselt vastutundlikku erametsanduse strateegiat. Praegu on Ants Wildlife Estates Eesti hindaja.

Siret Valge

#generationrestoration vabatahtlik

Siret uurib puhast vett ja vee kvaliteedi taastamist. Loominguliste võimaluste leidmine veekasutuse ja üldisemalt tarbimise vähendamiseks ning loodushoidliku käitumise rakendamiseks on talle südamelähedane valdkond. Siret jätkab haridusteed keskkonnapoliitika planeerimises ja toob fondis tegutsedes meieni laia maailma populaarteadusliku info.

Laura Heeringson

Keskkonnahoiu spetsialisti praktikant

Laura on Eesti Maaülikooli magistrant ja Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi juhatuse liige, kes on hetkel keskkonnahoiu spetsialisti praktikakohal ning tegeleb toetustaotluste kirjutamisega

Aleksander Tamm

Metsahoiu spetsialisti praktikant

Aleksander on Eesti Maaülikooli magistrant ja Eesti Metsaüliõpilaste Seltsi esimees. Hetkel on Aleksander Loodushoiu Fondi praktikant, kes tegeleb metsahoiu teemadega

Marge Taivere

#GenerationRestoration vabatahtlik

Marge on tõeline põlispuude entusiast. Metsa kisub teda nii sport kui ka siiras huvi looduse vastu. Puude ja metsa vastu süvenes soov rohkem teada saada siis, kui ta soetas omale 2021 aastal väikese raiesmiku. Meie sotsiaalmeediakanalid täituvad olulise info ja mõnusalt hariva loodustemaatikaga suuresti tänu Margele.

KAASTEELISED

Meie kaasteelised on loomingulised mõtlejad ja ettevõtlikud tegutsejad erinevatest valdkondadest. Tegevused looduse heaks on ristanud meie rajad.

Hendrik Relve

Loodusemees ja rändaja

Hendrik teab palju loodusest ja põlisrahvastest ning oskab neist väga kaasahaaravaid lugusid rääkida. Üks tema suurimaid kirgi on puud, eriti põlispuud nii Eestis kui ka kaugemal. Fondiga seob teda soov avardada Eesti inimeste teadlikkust tähelepanuväärsetest puudest.

Heiki Hanso

Arborist ja kogukonna eestvedaja

Heiki on kogenud kogukonna eestvedaja, kelle algatused paistnud silma üle terve Eesti. Ta on Euroopa aasta puu konkursi "maaletooja" ja Väikese Väina heaolu eest võitleja. Heiki tunneb linnapuude elutingimusi väga hästi ja aitab meie puudel jõuda Euroopa aasta puu konkursile.

NÕUKOGU

Nõukogusse kuuluvad teadusasutuste, maaomanike, rahandus- ja kultuurivaldkonna esindajad. Kõiki neid seob soov tuua loodushoidu värskeid ideid.

Ando Eelmaa

Nõukogu esimees

Kloostrimetsa mahetalunik ja Erametsaliidu juhatuse liige.

Mait Klaassen

Eesti Maaülikooli endine rektor

Olav Kreen

Ettevõtja ja põllumees

Aira Toss

Hiiumaa Metsaseltsi juhatuse esimees

Indrek Veso

Vandeadvokaat Ruus & Veso Legal

Kadri-Aija Viik

Sädeinimene, ÜMO ja EEML juhatuse liige