HAKKA ANNETAJAKS

Kui ka sinule on tähtis looduskeskkond ja soovid aidata kaasa selle targale hoidmisele, saad meie tegemisi toetada rahalise annetusega.

Meie missioon Loe lisaks

Raha annetamiseks saad valida pakutud summade vahel või sisestada sulle sobiva summa tühja lahtrisse. Liikudes edasi annetama, saad valida panga ja teha ülekande. Sinu annetus jõuab organisatsiooni kontole kohe pärast annetuse tegemist. Ülekande saad teha oma pangas (Sihtasutus Loodushoiu Fond, EE727700771006136155) või kasutades alljärgnevat vormi

Kuidas sinu annetus aitab?

OLED ELURIKKUSE HOIDJA

Aitame hoida elurikkust inimeste poolt kasutatavatel maadel ning tegutseme selle nimel, et tekiks juurde loodushoiualasid eramaal. Aidates toetada Fondi põlispuudega seotud algatusi, toetad mikroelupaikade olulisusele suunatud sõnumit. Kaasame Teie abil lisaks 50 maaomanikku.

EDENDAD KULTUURIPÄRANDIT

Pärand- ning perepuud hoiavad Eesti kultuuripärandit. Kultuurkapitali ja Teie toetus aitas kaardistada 200 põlispuud meie registrisse. Teie toetus võimaldab talletada 20 põlispuud pildikeelde ning luua neist näitus.

TOETAD LOODUSSÕBRALIKKU TURISMI

Peame tähtsaks vaimset tervist, mille osana näeme loodusturismi ja metsateraapiat. Teie toetus aitab luua kaardimaterjali vähemalt 20 erilise puu külastamise heaks. Teeme koostööd maaomanike, eraettevõtete, riigiga, et tutvustada Eestit läbi aasta puu ja Euroopa aasta puu võistluste.
Ühekordne
5€
35€
175€
Muu summa

Loodushoiu Fond on kantud Maksu ja Tolliameti maksusoodustustega ühingute nimekirja.

Loe annetamise ja tulumaksuvabastuse kohta lisaks

Eraisikule

Kui annetuse või kingituse tegijaks on füüsiline isik, tagastab riik talle tuludeklaratsiooni alusel tulumaksusoodustusega isikute nimekirja kantud heategevuslikule organisatsioonile tehtud kingitustelt või annetustelt tulumaksu, aga mitte rohkem kui 1200€ aastas ja kuni 50% isiku maksustatavast tulust.

Kalendriaastal nimekirjas olevale ühingule tehtud annetused on füüsilisel isikul võimalik deklareerida oma tuludeklaratsioonis, mis esitatakse igal aastal 31. märtsiks.

Rohkem infot tuludeklaratsiooni esitamise ja tulust mahaarvatavate kulude kohta.

Juriidilisele isikule

Juriidiline isik saab maksuvabalt annetada kuni 10% oma mullusest kasumist või 3% sama aasta palgafondist. Ühel kalendriaastal saab kasutada ainult ühte piirmäära ja kui see piir ületatakse, tuleb ülejäänud osalt tulumaks maksta.

Kuna tulumaksuseaduse kohaselt arvutatakse 10% maksumaksja viimase majandusaasta kasumist, mis on arvestatud vastavalt raamatupidamist reguleerivatele õigusaktidele, saab seda piirmäära kasutada pärast seda, kui majandusaasta kasum on kinnitatud. Niisiis tuleb maksumaksjal teha valik kahe piirmäära kasutamise vahel. Kuna tegemist on väljamaksetega, millele kohalduvat maksusoodustust saab kasutada summeeritult aasta algusest, saab kalendriaasta jooksul makstud tulumaksu osas teha ümberarvestust ning maksumaksja võib igal kuul valida, kumba piirmäära kasutada.

Aasta lõplik maksukohustus selgub maksumaksja viimasest piirmäära valikust.

Tulumaksusoodustusest

Tulumaksusoodustust saavad sellised organisatsioonid, mis on kantud valitsuse poolt kaks korda aastas kinnitatavasse nimekirja, ning mis vastavad Maksu- ja Tolliameti nõuetele. Ühinguid ja nende maksuvabastust hinnatakse iga-aastaselt tegevustest lähtuvalt.

Nimekirja saab ühendus, kes lisaks ülaltoodule:

  • ei jaga vara, tulu ega materiaalset abi endaga seotud isikutele ja nende lähedastele ega oma annetajale
  • annab tegevuse lõpetades oma vara üle teistele nimekirja kuuluvatele organisatsioonidele või avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele (sh riigi- ja omavalitsused)
  • hoiab oma halduskulude määra mõistlikul tasemel ega maksa suuremat töötasu kui samasuguse töö eest ettevõtluses
  • on korrektselt esitanud deklaratsioonid ja aruanded ning tasunud maksud

Nimekirja kantud ühendused peavad kõik annetused koos muude tuludega kandma deklaratsiooni INF4 iga aasta 1. veebruariks. Lisaks annetaja nimele ja summale tuleb deklaratsiooni kanda ka annetaja isikukood või registrikood. Nii saab Maksu- ja Tolliamet ka automaatselt andmed annetajate kohta. Saadud annetuste ning muude tulude kasutamise deklaratsiooni INF9 peavad nimekirja kantud ühendused esitama järgneva aasta 1. juuliks.

Close modal

Logi sisse

või

Kontot veel ei ole?

Loo tasuta konto kohe