TOETA LOOMI

Fondi kaudu saab vader toetada looma tema elukeskkonnas. Vader aitab oma toetusega kaasa nii valitud looma elukeskkonna ja heaolu kui ka kogu Eesti eralooduskaitsealade süsteemi arendamisel.

VADERLUS

Fondi kaudu saab toetada kindlat looma vaderiks hakkamisega.

Fondi kaudu saab toetada maaomanikku kindla looma vaderiks hakkamisega. Vader aitab oma toetusega kaasa nii valitud looma elukeskkonna ja heaolu kui ka kogu Eesti eralooduskaitsealade süsteemi arendamisel ning vaderiks saavad hakata eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid. Eesmärgiks on hoida liigirikkust looduses ja ennetada arvukuse pikaajalist vähenemist. Toetuse suurus on arvutatud looma aastase söötmispaikade ja/või elupaiga hoolduskulu alusel.

Tulenevalt toetuse suurusest on liigikaitse rohevaderid (100-2999 eurot), igihaljad vaderid (3000-5999 eurot) ja paradigmat muutvad vaderid (alates 6000 eurost).

Loodushoiu Fond on tulumaksuvaba heategevuslik organisatsioon ja heateokingitused on tulumaksuvabastusega, sest nad teenivad looduskaitselisi eesmärke ning Fond ei teeni nendelt kasumit. 

Fond:

  • sõlmib vaderiga lepingu, mis kehtib 1 aasta ja mis pikeneb automaatselt, kui viis päeva enne lepingu lõppemist on vader tasunud vähemalt 50 % toetusest;
  • kasutab toetust Fondi strateegiast tulenevate eesmärkide saavutamiseks ja võib laekunud toetustest 15 % suunata loodushoiu projektidele, panustades ohustatud liikide hoidmisesse looduses;
  • avaldab vaderi soovil tema nime Loodushoiu Fondi veebilehel ja maaomanik paigaldab vaderi soovil vaderisildi katastri piirile;
  • korraldab igal aastal vaderitele ja maaomanikele infopäeva;
  • maaomanik annab vaderi soovi korral talle kord aasta jooksul teavet vaderilooma käekäigu kohta;
  • kasutab vaderi isikuandmeid lepingu sõlmimiseks ja vaderiga ühenduse pidamiseks.

Vaderilepingu sõlmimiseks saatke palun soovitud vaderilooma nimetus, vaderi nimi, lepingu sõlmija nimi ja registri- või isikukood ning postiaadress aadressile ain@loodushoiufond.ee.

Idee on haruldane lind sõnade metsas.

Victor Hugo

VADERILOOMAD

VaderiloomVaderisumma
Esimese kaitsekategooria liigi vader300  €/ha/a
Teise kaitsekategooria liigi vader200 €/ha/a
Kolmanda kaitsekategooria liigi vader 100 €/ha/a
Paradigmat muutev vader (nt Lifestream kaameraga pesakoha toetamine ja pildi streamimine oma veebi)6000 €/a
Igihaljas vader3000 €/a
Liigikaitse rohevader1000 €/a

Eesmärgiks on hoida liigirikkust juba looduslikus keskkonnas ja ennetada liigirikkuse ning isendite arvukuse pikaajalist vähenemist looduses.

Erinevate hinnangute järgi on enamik metsloomadele keskenduvaid organisatsioone seotud pigem bioloogilise mitmekesisuse säilitamisega kui metsloomade heaoluga. Teatakse vähem kui viit heategevusorganisatsiooni, mis keskenduvad metsloomade heaolu parandamisele.

Rahvusvaheliselt kogutakse hinnanguliselt vähem kui 10 miljonit dollarit aastas metsloomade heaolu parendamiseks - väike summa võrreldes teiste valdkondadega. Hinnanguliselt läheb näiteks 200 miljonit dollarit igal aastal põllumajandusloomade heaoluks.

Loodushoiu Fond tegeleb koos maaomanikega selle nimel, et edendada elurikkust juba enne kui see haruldaseks muutub. 

Maaomanikud, kellel aladel on loomad.

Looduskaitse teadus. Tasakaalustades inimeste vajadusi ja loodust

Laen alla
Close modal

Logi sisse

või

Kontot veel ei ole?

Loo tasuta konto kohe