INIMESE JA LOODUSE KOOSKÕLA

Loodushoiu Fond on tasakaalukas ja koostööle suunatud ühendus, mis soovib turgutada eraalgatuslikke loodushoiu tegevusi Eestis.

Meie missioon

LIITU ALGATUSEGA

Liitu põlispuude hoidjatega!

Loodushoiu Fond, Eesti Erametsaliit ja Luua Metsanduskool kutsuvad Sind osalema vabatahtlikus algatuses märgata ja säilitada põlispuid metsades, põllusiiludel, parkides, tänavate ääres, koduaedades ja mujal.

Põlispuude algatusele

UUDISED

Ole kursis meie tegemiste ja värskete mõtetega kogu maailmast

Press

ElurikkusElurikkus KogukonnadKogukonnad MetsadMetsad

Hendrik Relve koostas juhendi põlispuu hoidjatele

Hendrik Relve koostatud praktiline juhend aitab maaomanikel märgata ja hoida oma põlispuid ning võrrelda nende jämedust Eesti keskmiste näitajatega. Uhkeid ja eriliste lugudega puid julgustab Loodushoiu Fond kandma vabatahtlikku põlispuude registrisse. 

Hendrik Relve koostatud juhend annab põlispuu hoidjatele täpsema ülevaate, millist puud võib lugeda põlispuuks ning kuidas oma põlispuud mõõta ja kirjeldada. Juhendis toodud näidistabel võimaldab võrrelda oma põlispuu jämedust Eesti keskmiste näitajatega – nii saab teada, millisel juhul vääriks puu juba üle-eestilist tähelepanu ning maaomanikul tasuks see registreerida põlispuude registris.

„Põlispuud on suured ja tähelepanuväärsed puud, kelle vanus ulatub märgatavalt üle inimese eluea,“ selgitab Hendrik Relve, põlispuude uurija, rändaja ja Loodushoiu Fondi kaasteeline. „Põlispuul on kahte tüüpi väärtusi: looduslikud ja kultuurilised. Maaomanikul tasub põlispuid kaitsta ja hoida, sest need on ta kodulooduse rikastajad.“

Algatuse „Põlispuu hoidja“ kutsusid selle aasta alguses ellu Loodushoiu Fond, Eesti Erametsaliit ja Luua Metsanduskool. Kolme kuuga on vabatahtliku üleskutsega liitunud 147 maaomanikku, kes lubavad hoida põlispuid oma kinnistuil enam kui 110 000 hektaril. 

Loodushoiu Fondi veebilehel algatusega liituda saavad maaomanikud lubavad, et nad jätavad kasvama põlispuud ehk nende maal kasvavad puud, mille ümbermõõt on rinna kõrguselt (130 cm) mõõdetuna 220 cm või enam.
Lisainfo maaomanikule põlispuu hoidjaks registreerumise kohta leiab Loodushoiu Fondi lehelt siit. Hendrik Relve koostatud juhendi põlispuu hoidjale saab alla laadida siit ja juhendi järgi saab sisestada oma puu näitajad, loo ja pildi siit.

 

Foto: David Pacheco

Uudis

ElurikkusElurikkus KogukonnadKogukonnad MetsadMetsad

Aitame kaasa metsa mittepuidulise kasu väärtustamisele

Loodushoiu Fond koos Lääne-Harju Koostöökogu ning Erametsaliiduga lööb kaasa rahvusvahelises projektis „Elu enklaavid“. Koos Poola ja Tšehhi partneritega töötatakse selle nimel, et maaomanikud oskaksid senisest enam tähelepanu pöörata metsa mittepuidulistele väärtustele.

2019. aastal alanud projekti tulemusel valmivad 2023. aastal juhendmaterjalid väikemaaomanikele, mis aitavad neil pakkuda erinevaid ökosüsteemiteenuseid – näiteks tegeleda metsaandide väärindamisega (must pässik jt seened), matkaradade arendamisega (mets kui tervendaja), loodusliku mitmekesisuse suurendamisega (nt pesakastid lindudele, ala muutmine puisniiduks) või tegevustega, mis aitavad võimalikult palju kaasa süsiniku sidumisele. 

Paarkümmend projekti kaasatud inimest külastas aprilli lõpus juba teist korda Eestit, kus viidi viie päeva jooksul läbi õppekäike, kohtuti ekspertidega ning vahetati kogemusi. 

Eestis on „Elu enklaavide“ projekti raames vaatluse all mitu pilootala, mille põhjal kogunevad teadmised saavad aluseks loodavale juhendmaterjalile. Samasugused pilootalad on ka Poolas ja Tšehhis. 

„Elu enklaavide“ projekti kohta saab rohkem lugeda siit 

Uudis

ElurikkusElurikkus KogukonnadKogukonnad MetsadMetsad

Üleskutse maaomanikele: paigaldame pesakaste!

Loodushoiu Fond kutsub maaomanikke üles paigaldama lindudele pesakaste. Pesakaste võib paigaldada aastaringselt, ent kõige parem aeg selleks on aprilli lõpuni. Pesakasti võiks paigaldada nendesse metsadesse, mille naabrusesse planeeritakse talvel lageraiet. Pesakasti paigaldamine aitab leevendada raie mõju lindudele ning annab neile asenduskodu, kus pesitseda.

Kokkupandud pesakaste on võimalik fondi kaudu ka osta, pesakast maksab 9 eurot (lisandub saatekulu). Sellises pesakastis saavad pesitseda näiteks tihane, must-kärbsenäpp, puukoristaja või varblane. Pesakast käib lahti ja on puhastav, samuti on pesakastil rähnikaitse ning eenduv esiosa aitab vähendada väikekiskjate röövretke edukust.

Koostöös partneritega erafirmadest, koolidest ja lasteaedadest on Loodushoiu Fond paigaldanud sel kevadel ligi 140 pesakasti, suurema osa neist Tallinnas, aga ka näiteks Pärnumaal ja isegi Lätis. Pesakastid meisterdasid Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ja Valgamaa käsitöölised.   

Miks pesakastide paigaldamine nii linnas kui ka ajutiselt kehvemate tingimustega metsa- ja põllumajandusmaal oluline on, loe siit 

Lindude pesitsusaegsete soovituste kohta saab rohkem lugeda Eesti Erametsaliidu lehelt siit 

 

ALGATUS

Istutades tulevikku!

Istutades metsa, istutame tulevikku. Aitame kokku viia maaomanikud ja metsaistutajad!

Avasta Anneta
Tulevikku istutades

LIITU ALGATUSEGA

Liitu põlispuude hoidjatega!

Loodushoiu Fond, Eesti Erametsaliit ja Luua Metsanduskool kutsuvad Sind osalema vabatahtlikus algatuses märgata ja säilitada põlispuid metsades, põllusiiludel, parkides, tänavate ääres, koduaedades ja mujal.

Põlispuude algatusele

Keskendume kuuele teemale, mis lähtuvad Loodushoiu Fondi strateegiast.

Elurikkus

Loe edasi

Kliima

Loe edasi

Kogukonnad

Loe edasi

Metsad

Loe edasi

Vesi

Loe edasi

Põllumajandus

Loe edasi

KANDEV MÕTE

Maailmas on rohkem kui 50 rohelist varjundit.

Täname teid koostöövalmiduse ja panustamise eest Eesti looduse hoidmisel! Iga tegu loeb ja vaid koos jõuame aastaks 2050 seatud eesmärkideni.